top of page
Firefly Paper art superhero fly beige 42361.jpg

Coaching

Executive coaching

 

Jag har tidigare varit verksam inom kommunikation & marknadsföring och har egen erfarenhet av ledande positioner och av att leda team. När en grupp människor kommer samman kring en vision och en uppgift uppstår en psykologisk kraft som är exponentiell, dvs den blir starkare ju fler personer som blir en del av gruppen. Kraften kan vara positiv eller negativ beroende på om den kollektiva grundkänslan är rädsla eller kärlek. Det manifesterar sig antingen genom motstånd, ineffektivitet och konflikter alternativt effektivitet, kreativitet, tillit och passion för arbetet. Karaktären av den psykologiska kraften är alltså avgörande för tillväxt och resultat. För att kunna påverka den psykologiska kraften behöver man som ledare/ledningsgrupp en medvetenhet om sin egen psykologiska inverkan och ett existensiellt perspektiv/förhållningssätt som kan hålla och navigera gruppen. Jag hjälper ledare att utveckla de förmågor som krävs för att skapa välmående och effektiva team & organisationer. 

Performance coaching

Tillsammans med Fysiosport Performance Center i Varberg möter jag elitidrottare och motionärer som vill mer. Vi utarbetar för tillfället gemensamt ett program av modern prestationsutveckling där syftet är att ge elitidrottaren tillgång till sin högsta personliga potential att omsätta i sin fysiska idrottsprestation.

Den psykologiska delen av programmet bygger på moderna utvecklingsmetoder som upplevelsebaserad re-scripting, meditation, visualisering och andningsteknik.

bottom of page